top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä
Kärppäkannattajat Ry 179.356
Hoikantie 5 B 8, 91900 LIMINKA
044 977 2607
www.karppakannattajat.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Outi Rehula
Hoikantie 5 B 8, 91900 LIMINKA
044 977 2607
info@karppakannatajat.com

Rekisterin nimi
Kärppäkannattajat asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja. Asiakkaan etu- ja sukunimi, jäsennumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään jäseneksi liittymisen tai kannattajamatkalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tiedot luovutetaan ainoastaan Oulun Kärppien myynnille, jäsenhintaisen kausikortin ostojen seuraamista varten. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksia varten millekään ulkopuoleiselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.


Rekisterin käyttö

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan jäsenlomakkeella. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

 

bottom of page